MİSYON

Firmamız deneyim ve birikimin, ulusal ve uluslararası gelişim fırsatı görülen diğer iş alanlarına başarıyla  yansıtılması temelinde yapılandırılmıştır. 1981’den bu yana biriktirdiği bilgi birikimi ve deneyimleri ile toplumsal ve ekonomik olarak bütüne yarar sağlayan projeler yaratmak. Öncü olmak ve fark yaratmak ilkeleri temelinde şekillenen yatırım politikasını başarıyla sürdürmek. Uzman insan kaynağı ve modern teknoloji kullanımı temelli oluşturduğu kurumsal kalite anlayışıyla hizmet vermek. Kârlılığın kaliteden geçtiği bilinciyle hareket ederek, her koşulda faaliyet gösterdiği sektörlerin ve ekonominin gelişimine katkıda bulunmak. Her yönden güven duyulan tecrübeli bir grup olarak sürdürülebilirliğini sağlamak.

VİZYON

• Fırat Life Style faaliyet gösterdiği her alanda sosyal ve ekonomik olarak sürekli büyüme sağlamakta, bakış açısını günden güne genişletmektedir.

• Hedefimiz; inovatif, sağduyulu ve müşteri odaklı bir yaklaşımla bugünden çok daha iyi bir yarın yaratmak.

• Varlık nedenimiz olan müşterilerimize güvenli yapılar, mekânlar ve kârlı yatırım fırsatları sunmak.

• Çağdaş ve modern Türkiye için ülke ekonomisine katkımızı sürekli olarak artırmak.

• Yönetim anlayışı ve sistemleriyle örnek bir şirket olmak.

• Üstün ve yüksek getirili bir iş portföyüne sahip olmak.

• Fark yaratan, kalıcı eserler oluşturma hedefiyle kaliteli yaşama olan adanmışlığını sürdüren işletme olmak.

Destek Hatt覺